Oświetlenie obiektów zabytkowych, kościołów i świątyń.